Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lasten ja nuorten kokema henkinen perheväkivalta on yleistynyt, minkä lisäksi yhä useammat ovat joutuneet kokemaan seksuaaliväkivaltaa

Lapsiin kohdistuva henkinen perheväkivalta on yleistynyt merkittävästi, käy ilmi kansallisesta lapsiuhritutkimuksesta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana myös seksuaaliväkivallan kokemukset sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä ovat yleistyneet.

Tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten perheissä kokema henkinen väkivalta on yleistynyt huomattavasti vuoteen 2013 verrattuna, minkä lisäksi fyysisen perheväkivallan vähenemisessä ollut myönteinen kehitys on pysähtynyt. Huoli lapsiin ja perheisiin liittyvästä väkivallasta ja perheiden kuormittuneisuudesta on tutkimuksen mukaan noussut esiin viimeisten parin vuoden aikana.

– Lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on yleistynyt ja tietoisuus henkisen ja fyysisen väkivallan haitallisuudesta lapsen ja nuoren kehitykselle on heikentynyt, kirjoitetaan tutkimuksen johtopäätöksissä.

Yleisintä on henkinen väkivalta, mutta myös yksittäiset vakavat väkivallan muodot ovat tutkimuksen mukaan yleistyneet. Kuritusväkivalta on ollut vähenemään päin sen kriminalisoinnista saakka.

Kuritusväkivalta kriminalisoitiin Suomessa vuonna 1984, minkä lisäksi Suomi ratifioi vuonna 1991 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Sopimuksessa maat sitoutuvat suojelemaan lasta kaikin mahdollisin tavoin ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta.

Yhtenä mahdollisena syynä perheiden kuormittumiselle ja siitä mahdollisesti johtuvalle väkivallalle esitetään vuonna 2020 alkanutta koronapandemiaa. Pandemian alussa monet lapset ja nuoret olivat etäkoulussa kotona etätöitä tekevien vanhempiansa kanssa, minkä lisäksi rajoitukset vaikeuttivat monien perheiden elämää ja toimeentuloa.

Torstaina julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten väkivaltakokemuksia sekä niiden muutosta 34:n viime vuoden aikana.

Seksuaaliväkivallassa pakottaminen lisääntynyt

Henkisen perheväkivallan lisäksi lasten ja nuorten kokema seksuaaliväkivalta on lisääntynyt. Tutkimuksen mukaan etenkin tyttöjen kohdalla seksuaaliväkivallan kokemuksissa on yleistynyt tuntemattomien ihmisten rooli toisena osapuolena.

Seksuaaliväkivallan yleistyminen näkyy tutkimuksen mukaan lähinnä lievemmissä tekomuodoissa, mutta pakottamisesta ja väkivallasta kerrottiin kuitenkin useammin kuin vastaavassa tutkimuksessa kymmenen vuotta sitten.

– Nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan kokonaiskuva vaikuttaa tietyin osin muuttuneen vakavammaksi, sillä seksuaaliväkivallan yhteydessä raportoidaan nyt useammin pakottamista ja väkivaltaa kuin aiemmin, kirjoitetaan tutkimuksessa.

Tutkimuksessa todetaan, että samankaltaista kehitystä ei ole nähtävissä ikätovereiden kanssa tapahtuneessa seksuaalisessa kanssakäymisessä, vaan että seksuaalikokemukset ikätovereiden kanssa ovat entistä myönteisempiä.

Suomen seksuaalirikoslaki muuttui vuoden 2023 alusta siten, että seksuaaliväkivallan määritelmä perustuu suostumukseen. Vapaaehtoisuus tai sen puute on laissa keskeistä, ja seksuaaliväkivaltana nähdään sellaiset teot, joihin toinen osapuoli ei ole antanut suostumustaan. Lisäksi lapsiin kohdistuvat rikokset luokitellaan aiempaa vakavammaksi.

Turvallisuudentunne kodin ulkopuolella parantunut

Viimeisen vuoden aikana julkisuudessa on keskusteltu paljon katuväkivallasta ja nuorten tekemistä pahoinpitelyrikoksista. Tutkimuksen mukaan viimeisten kymmenen vuoden aikana lasten ja nuorten kokemus kodin ulkopuolisesta turvallisuudesta on kuitenkin pääosin parantunut.

Voimakkaimmin myönteinen kehitys näkyy yhdeksäsluokkalaisilla. Tutkimuksen mukaan kuudesluokkalaisten pahoinpitelykokemukset ovat hieman yleistyneet, mutta niiden yhteydessä koetussa väkivallassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten pahoinpitelyt kohdistuvat kodin ulkopuolella enimmäkseen toisiin ikätovereihin.

Kansalliseen lapsiuhritutkimukseen vastasi toukokuussa 2022 runsaat 6 800 oppilasta Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Tutkimus oli järjestyksessään kolmas kansallisesti edustava kyselytutkimus. Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopistossa ja sen on julkaissut sosiaali- ja terveysministeriö.

Ensimmäistä kertaa vastaavanlainen kysely toteutettiin vuonna 1988, jolloin yhdeksäsluokkalaisilta kysyttiin kokemuksia perheväkivallasta sekä seksuaalisesta kanssakäymisestä aikuisen kanssa. Sen jälkeen lapsiuhritutkimukset on tehty vuosina 2008, 2013 ja 2022.